Bitcoin mà tăng giá thì thị trường chứng khoán có tăng giá không?

Bitcoin mà tăng giá thì thị trường chứng khoán có tăng giá không?
Thị trường tiền điện tử và thị trường chứng khoán là hai thị trường khác nhau và không có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Vì vậy, việc tăng giá của Bitcoin k…
Read more »

Chỉ số p/e là bao nhiêu thì đáng để đầu tư?

Chỉ số p/e là bao nhiêu thì đáng để đầu tư?
Chỉ số P/E (Price-to-Earnings Ratio) là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá tính đáng đầu tư của một cổ phiếu. Tuy nhiên, không có một giá trị cụ t…
Read more »