Phân phối là gì? Dấu hiệu và hành động sau phân phối

Phân phối là gì

Phân phối là gì?

Khái niệm kỹ thuật chỉ sự chia nhỏ, bán ra cổ phiếu từ những tay to, cá mập nhằm thu tiền về. 

Thông thường các tay to muốn bán xả hành thì phải bán ra từng phần.

Nếu xả mạnh với lệnh to thì chắc chắn những cổ phiếu có tay to, cá mập đi lệnh sẽ về giá sàn một cách rất dễ dàng. Và như thế họ sẽ không thể bán được cổ phiếu với giá tốt.

Dấu hiệu nhận biết phân phối

Giá bán có khối lượng cao. Giá mua lên có khối lượng thấp. Mua lên rất sốc với tốc độ khớp lệnh nhanh để tạo tâm lí Fomo mua đuổi.

Chuyện gì xảy ra sau khi hoạt động phân phối diễn ra.


Hoạt động phân phối thường diễn ra trước khi có tin tức tiêu cực xuất hiện. 
Chính vì vậy, bạn có thể xem xét giải ngân sau khi tin tức xấu đã ra và khối lượng hành được hấp thụ bởi một cá nhân lớn hoặc tổ chức nào đó.

Tuy nhiên, bạn cũng cần biết rằng nếu như không có tiềm năng, tin tức xấu ảnh hưởng tới doanh nghiệp thì giá trị của cổ phiếu sẽ dễ lao xuống vì nhỏ lẻ không đỡ nhau mà thường là dẫm lên nhau để chạy.

Nếu bạn mua cổ phiếu ngay khi quá trình phân phối vừa xảy ra, sẽ có các trường hợp bạn cần lưu ý:
Nhỏ lẻ vẫn tiếp tục bán ra khi biết được tin xấu
Lực mua tăng lại nếu tin xấu không có ảnh hưởng nhiều tới doanh nghiệp
Hãy tự mình đưa ra nhận định về các tin tức.

0 Nhận xét